خدمات الکترونیک
مشاهده قبض
شرح خدمت:
در اين آدرس,مشتركين مي توانند با وارد نمودن شماره اشتراك 12 رقمي خود آخرين صورتحساب وهمچنين صورتحسابهاي قبلي خود را مشاهده نمايند
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal