خدمات الکترونیک
نظارت بر ایمنی آسانسور
شرح خدمت:
بازرسی آسانسور به صورت بازرسی های اولیه و ادواری برای آسانسور های تازه نصب شده و یا آسانسور هایی که قبلا نصب شده اند. درخواست بازرسی تا صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در بستر اینترنت به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز درسامانه http://lift.isiri.gov.ir اطلاع رسانی گردیده است.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal