خدمات الکترونیک
سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ،تولیدی و خدماتی
شرح خدمت:
سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ،تولیدی و خدماتی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی
  • بررسی اولیه بررسی مدارک در کارگروه و در صورت موافقت سپس اعلام به اداره کل استان و متقاضی
  • در صورت موافقت کلیه قسمت ها صدور مجوز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal