خدمات الکترونیک
صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی-
شرح خدمت:
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
معرفی نامه دانشگاه یا مرکز علمی، پروپوزال تصویب شده
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal