خدمات الکترونیک
صدور پروانه شکار وصید
شرح خدمت:
صدور پروانه شکار وصید
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اصل مدارک شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای احراز هویت دراداره کل استان برای تشکیل پرونده ضروریست در خصوص اتباع خارجی ( ارائه کپی پاسپورت و معرفی نامه )ودرخصوص آژانس های گردشگری ( ارائه مجوز فعالیت گردشگری متخذه از سازمان میراث فرهنگی ) جزییات خدمت دفترچه شناسایی شکارچیان ، مجوز حمل سالح ، کارت ملی و ...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal