خدمات الکترونیک
دفاع از حقوق ایثارگران در دادگاه ها
شرح خدمت:
اخذ نمایندگی و مطالعه پرونده و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع و استیفاء از حقوق جامعه هدف در دادگاه
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1- مدارک هویتی
2- مدارک و مستندات مرتبط با مشکل حقوقی مطروحه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal