خدمات الکترونیک
درمان ایثارگران توسط تیم تخصصی و فوق تخصصی اعزامی به استان ها
شرح خدمت:
اعزام پزشکان متخصص و مجرب به استان های کم برخوردار برای ویزیت و درمان ایثارگران
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی - نظریه پزشکی و مدارک بالینی مورد نیاز

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal