۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
زيرخدمت- صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي)

 

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت با دريافت نامه مربوطه از استانداري ها يا سفارتخانه ها آغاز گرديده و مدارك مرتبط ، مورد بررسي قرار مي گيرد. درصورت رعايت ضوابط و مقررات و وجود شرايط لازم، مكاتبات موردنياز با ثبت احوال جهت پروانه صورت مي پذيرد.

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

اتباع مرد

ماهيت خدمت

 

 
    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

 
    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

تصوير شناسنامه زوجه و گذرنامه زوج رضايت پدر زوجه (درصورت دوشيزه بودن)-گواهي تجرد مرد كه به تائيد دولت متبوع وي رسيده باشد، سند مسلمان شدن مرد خارجي (درصورت غير مسلمان بودن )

قوانين و مقررات بالادستي

مستندات قانوني: ماده 106 ق .مدني و آئين نامه اجرائي آن مورخ 6/7/1345 و 20/9/1349

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 
 . . . خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

1 تا 2 هفته

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

 
                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

2 بار

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

ندارد

 

 

 

. . .

 

6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

--------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

--------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس               پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به وجود سامانه مربوطه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (انجام مكاتبات لازم از طريق اتوماسيون اداري)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

 

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

جهت استعلام از سوابق بانكهاي اطلاعاتي

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به وجود سامانه مربوطه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمت باسايرسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

نجوا

كد شناسايي،كد خانوار، اطلاعات فردي

بيومتريك

كد شناسايي،كد خانوار، اطلاعات فردي

 

 

8-ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

ثبت احوال

درحال حاضر، مكاتبات از بستر شبكه دولت امكان پذير مي باشد.

مكاتبات در خصوص پروانه مربوطه

(درصورت مطابقت اطلاعات دريافتي با قوانين و ضوابط مربوطه، يك نسخه از داده هادر اختيار ثبت احوال قرار مي گيرد تا در سامانه ثبت گردد)

-----

 دستگاه

   مراجعه كننده

سفارتخانه ها

(وزارت امور خارجه)

درحال حاضر، مكاتبات از بستر شبكه دولت امكان پذير مي باشد.

مكاتبات در خصوص پروانه مربوطه

-----

 دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

 

 دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1- دريافت نامه پروانه زناشويي صادر شده توسط استانداري ها و يا سفارتخانه ها

2-بررسي مدارك و تطابق با آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوطه

3-تهيه پيش نويس نامه ارسال پروانه براي ثبت احوال

4-ثبت و ارسال به دستگاههاي ذيربط

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30932
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal