شهرستان ها
قلعه فورگ درميان
فضاي داخلي قلعه از قسمت هاي مختلف مانند محل زندگي خدمه، اصطبل، انبار مهمات و.. تشكيل شده است كه به وسيله حصار قلعه و برج هاي مدور احاطه شده اند.

تاريخچه:

ساخت اين قلعه در زمان نادر شاه توسط ميرزا بقا خان حاكم منطقه شروع شد.پس از وي پسرش ميرزا رفيع خان ساخت قلعه را به اتمام رساند. مصالح به كار رفته در بنا سنگ، آجر، خشت، گچ، آهك و ساروج است. فضاي داخلي قلعه از قسمت هاي مختلف مانند محل زندگي خدمه، اصطبل، انبار مهمات و.. تشكيل شده است كه به وسيله حصار قلعه و برج هاي مدور احاطه شده اند. بالاي حصار و برج ها كنگره دار است و منافذي جهت ديده باني و دفاع در آن تعبيه شده است. دروازه اصلي در ضلع شرقي و يك دروازه كوچك‌تر در ضلع شمالي آن قرار دارد. شاه نشين در بلندترين نقطه قرار دارد و فضاهايي از قبيل اصطبل، آب انبار، اتاق‌هاي ساخته شده در دو طبقه و مسجد را در بر دارد.

مسير دستيابي:

در روستاي فورگ از توابع بخش مركزي شهرستان درميان ودر فاصله 90 كيلومتري شرق بيرجندو10 كيلومتري شهر اسديه واقع شده است.

امكانات موجود :

آب، برق، تلفن، سرويس بهداشتي، نمازخانه

 
 
tempShowtool_dorsaetoolsstateturism_sample_stateturism_block1462
Powered by DorsaPortal